Abid Sakalas – Na prijestolu sjedi sultan

Na prijestolu sjedi sultan
silni ekber car
a do njega mlad vezire
mladi Begmen pan

Kazuj meni mlad vezire
imena ti tvog
ko ti dade zlatne ključe
od harema mog

Dala mi ih sestra tvoja
i poljupca dva
a do zore kol'ko bješe
ni sam ne znam ja

Znas li bolan mlad vezire
snasao te jad
da ce dželat glavu
tvoju odrubiti sad

Stani malo, saslušaj me
ja sam svemu kriv
ljubljah, ljubim, ljubit ću je
sve dok budem živ

Na te riječi skoči sultan
k'o razjaren div
mir zavlada k'o da niko
ne imade živ

Dok na jednom
zažubori milostivi glas
ljubite se sultan ekber
blagosiljam vas